VÄLKOMMEN till mina webbsidor!
Nedan berättar jag lite om mig själv och vad jag sysslar med.

ARBETAT som verkstadsarbetare/svetsare på Contector i Skelleftehamn har jag gjort sedan 1972 och till dess verkstaden lades ner 2010.
....Började ett nytt arbete som svetsare på LRS Agri i Ljusvattnet i slutet av maj 2011.

FACKLIGT var jag IF Metall Contectorklubbens ordförande till min sista arbetsdag på företaget den 22 september 2010. Är avdelningsombud på LRS Agri sedan juni 2011.
....Var ledamot i IF Metall Norra Västerbottens styrelse, sekreterare, kulturansvarig och internationellt ansvarig m.m. när jag fr.o.m. 1 januari 2010 lämnade alla avdelningsuppdrag.

POLITISKT är jag verksam i Vänsterpartiet Skellefteå sedan slutet av 1970–talet.
....Parlamentariskt har jag varit ledamot i kommunfullmäktige i Skellefteå 1994-2014. Har varit vice orförande för kulturnämnden 1995 till 2011 när jag på grund av deltidsreglerna i a-kassan.
....Blev i samband med valet 2010 och 2014 inkryssad i Västerbottens läns landsting.
..

ETT MÅLANDE TAL- OCH SKRIFTSPRÅK med vilket vi ska kunna gestalta vår verklighet, våra tankar och idéer i alla de situationer behovet kan uppstå, det är det viktigaste verktyg vi behöver i dagens och morgondagens samhälle.
....Hur vi ska kunna ge alla ungdomar sitt viktigaste verktyg i bagaget ut i vuxenlivet, det är jag ute och pratar om på föräldramöten, studiedagar och skolkonferenser m.m.


ANDRA SIDOR jag gör

Kjell Hanseklint, Gammelvägen 16, 931 98 Skellefteå, mobil: 070-546 97 53, e-post: kjell[at]hanseklint.se