Mål i mun
Förslag till handlingsprogram för svenska språket  
Slutbetänkande av Kommittén för svenska språket SOU 2002:27

Del a, t.o.m. kap. 7 (969K)

Del b, kap. 8 t.o.m. kap. 15 (870K)

Del c, kap. 16 t.o.m. bilaga 1 (821K)

Del d, bilaga 2 t.o.m. bilaga 6 (596K)

Sammanfattning Lättläst (29K)

Remissammanställning (808K)

ETT GOTT RÅD!
Dagen efter befruktningen bör blivande föräldrar läsa åtminstone kapitel 11.
Genom att läsa och leva i enlighet med detta kapitel ökar förutsättningarna för att den bebis som snart föds har fått med sig sitt viktigaste verktyg i bagaget den dag han eller hon beträder vuxenlivet.