Mitt engagemang i vpk/vänsterpartiet
Vänsterpartiet kommunisterna (vpk) och vänsterpartiet är det enda parti jag röstat på i mitt liv.
.....Ville bli medlem hösten 1976 men blev det först 1979. Bakgrunden till det är att de som våren 1977 skulle bli medlemmar i Arbetarpartiet kommunisterna (apk) kontrollerade dåvarande vpk i Skellefteå fram till att de valde att lämna vpk. Jag svarade helt enkelt fel på alla de frågor de ville få besvarade för att jag skulle få bli medlem.

1982-1988 var jag ordförande för vpk Skellefteå. 1988-1994 ordförande för vpk/vänsterpariet i Västerbotten. 1994-1995 var jag åter ordförande för Vänsterpariet i Skellefteå. 1990 till 1996 var jag ledamot av vänsterpartiets partistyrelse. Under en rad år varit ledamot i vänsterpatiets kulturutskott som lades ner 1995. Fackliga grupper i partiet har jag också varit en del av mitt engagemang.

2000-2002 var jag Vänsterpartiets reprentant i Kommitten för svenska språket, en statlig utredning med direktivet att presentera ett handlingsprogram som syftar till att främja det svenska språkets ställning och ett handlingsprogram som syftade till att alla i Sverige, oavsett språklig och social bakgrund, skulle kunna tillägna sig det svenska språket.

Trots att jag aldrig skulle engagera mig parlamentariskt slumpade det så att jag kom in som suppleant i Skellefteå kommunfullmäktige hösten 1993. Idag är jag förste vice ordförande i kommunfullmäktige och vice ordförande för kulturnämnden. Vänsterpartiet har sex av de 65 platserna i Skellefteå kommunfullmäktige.