Ett rikt kulturliv
Hur kan vi ha sådana vidlyftiga visioner och samtidigt vara så i praktiken likgiltiga när det gäller kampen för att alla ska få uppleva ett rikt kulturliv, en förutsättning för att kunna förverkliga de vidlyftiga visionerna?
Den frågan inledningen till att kultur- och bildningskampen har varit viktiga områden i mitt fackliga/politiska engagemang.

Förutum att jag jobbat med kulturkampen inom fackföreningsrörelsen har varit vice ordförande i Skellefteå kommuns kulturnämnd sedan 1995.

Från slutet av 1980-talet och fram till 1995 satt jag i vänsterpartiets centrala kulturutskott. Kultkurutskottet lades ner 1995. Satt som vänsterpartiets ledamot i Kommitten för svenska språket, en statlig utredning som i april 2002 lämnade över betänkandet ”Mål i mun” till kulturministern Marita Ulvskog.

Litteratur, teater och konst är de kulturyttringar jag proriterar som utövare. Länsteatern, Västerbottensteatern, är placerad i Skellefteå. Dessutom har vi Skellefteå Riksteaterförening som framförallt är arrangör för Riksteaterns föreställningar.