Ett målande tal- och skriftspåk
”Tio tusen vuxensvek”, är en av de rubriker jag brukar använda när jag vid studiedagar, konferenser och föräldramöten pratar om språk, klass, kön och etnicitet.
.... Rubriken anspelar på de drygt 10 000 ungdomar som varje vår går ut gymnasieskolan utan att vi har gett dem sitt viktigaste verktyg, ett målande tal och skriftspråk med vilket de ska kunna gestalta sin verklighet, sina tankar och idéer i alla de situationer behovet kan uppstå.
.... Att vi skickar ungdomar från gymnasieskolan utan sitt viktigaste verktyg är vare sig politikernas-, lärarnas- eller föräldrarnas fel utan det är hela vuxenvärldens svek. Det är ett svek som vi bara kan komma runt genom att föra ett bildat samtal om barns utveckling och deras språkliga utveckling i synnerhet.

Inledningar på temat språk, klass, kön och etnicitet har jag sedan 2000 hållit från Göteborg i söder till Luleå i norr.
.... Med erfarenheter från egna fackliga projekt, ett dialektisk samtal omkring resurser i skolan och resultat samt barns och vuxnas mediavanor kommer jag efter cirka 30 minuters föreläsning fram till det jag tror skulle bli resultat av ett bildat samtal om barns språkliga utveckling.
.... Först med insikten om att barns viktigaste tid är förkoletiden och insikten om att det handlar om en klass- och könsfråga kan vi minimera det antal ungdomar som vi skickar ut i vuxenlivet utan sitt viktigaste verktyg, hävdar jag bl.a.

Betänkandet här
Jag var 2000-2002 vänsterpartiets ledamot i Kommittén för svenska språket, en statlig utredning som i april 2002 överlämnade betänkandet ”Mål i mun” till kulturministern, Marita Ulvskog.

1999 fick jag Svenska barnboksakademins eldsjälspris för ett fackligt litteraturprojekt.
2003 fick jag SCIRA (Swedish Council of International Reading Association) Västerbottens hedersdiplom för mitt språkarbete.
2007 fick jag motta ABF Västerbottens kulturstipendium.