«

»

apr 16

Låt oss nyttja detta för en språklig revolution

När jag i dessa coronatider skriver ”Det är bättre att nyttja än att utnyttja medmänniskor” då signalerar Words stavnings- och grammatikverktyg att jag ska ”beakta ordformen ’nyttja’. I normal sakprosa kan den kännas invecklad och byråkratisk.” Grammatikverktyget har däremot inga betänkligheter mot att våra medmänniskor ”utnyttjas”. Jag tycker att det är upprörande. Frågan är: är det så folkligt upprörande att det räcker till en språkrevolution?

Ifall svaret är jakande så föreslår jag att vi inte nöjer oss med att vinna ”nyttjande vs. utnyttjanderevolutionen.” När vi nu ändå är ute på revolutionsstråt så menar jag att vi bör gripa tillfället att befria den politiska ekonomins bourgeoisie, som indirekt är skyldig till revolutionens utlösande, från bördan att fortsätta äga övermakten över fördelningen av frukterna från människors samlade produktiva och reproduktiva arbete.

Därefter kan vi sluta revoltera och börja verka för att bygga ett samhälle där vi arbetar och producerar för sociala, kulturella och materiella behov, istället för som idag, för profit. Bygga ett samhälle som kännetecknas av att vara ”en sammanslutning vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling”, som Karl Marx och Friedrich Engels skrev 1848.

Det skulle inte bara vara bra för vår fysiska och psykiska hälsa utan även för den planet vi är verksamma på.

Artikeln publicerades i Norran 16/4 2020.