«

»

jun 01

I spåren efter finska inbördeskriget – hundra år senare (4)

Historikern Matias Kaihovirta, som i sin avhandling ”Oroliga inför framtiden” avlivar den svenska myten om att de svensktalande arbetarna stod på de vitas sida, berättade om kampen på Billnäs bruk i Billnäs i slutet på 1800-talet till 1918.

BRUKSPATRONEN VILLE SPARKA ALLA som deltagit i det finska inbördeskriget. 65 avskedades. Men bruksledningen, som behövde skickliga hantverkare i högkonjunkturen, återanställde de flesta av de som ville arbeta kvar på Billnäs bruk efter inbördeskriget.

54 av Billnäsarbetarna som spridit på det röda gardets sida miste livet i kriget och avrättningarna efter kriget. Åtta av de återvändande arbetarna avrättades i Billnäs eller i trakterna av Billnäs.

– Vi befinner oss nu i hjärtat av det röda svenska Finland, säger historikern Matias Kaihovirta när han hälsar oss välkommen till det idag nedlagda Billnäs Bruk.

Billnäs bruk, som etablerades 1641, tillverkade jordbruksmaskiner. Som mest jobbade 1000. Det var 1916. Eftersom arbetarna var enspråkiga arbetade de finsktalande och de svensktalande i olika arbetslag. Hösten 1917 sades 400 arbetare upp. De vita hade aldrig lyckats bilda någon skyddskår i Billnäs. Något rött garde fanns inte heller när inbördeskriget bröt ut utan bildades några dagar senare och ungefär hälften av arbetarna gick med i det röda gardet. Röda gardets ledare blev fackföreningens tidigare ordförande, Ivar Torvinen, som nyss fått sparken från bruket efter att ha lett storstrejken hösten 1917. Trots inbördeskriget ville fackföreningen att produktionen på bruket skulle hållas igång.

– Ivar Torvinen överlevde inbördeskriget, gömde sig i skogarna runt Billnäs, hittades av skyddskåren och mördades. De begravde honom i ett kärr utanför Billnäs och där låg kvar där till 1947. Då gavs tillstånd att flytta Ivar Torvinens kvarlevor till kyrkogården. Efter första majdemonstrationerna hade arbetarna gått till kärret för att hedra honom, säger Matias Kaihovirta.

I Billnäs pågick inga regelrätta strider mellan det vita och röda gardet. I slutet av mars och i början av april hade delar av Billnäs rödgardister skickats till Kyrkslätt utanför Helsingfors där de stred mot vitgardister som till slut tvingades kapitulera. De röda höll segerparad, men segerfirandet blev kortvarigt. Den 3 april 1918 anlände 14000 välutbildade tyska soldater till Hangö. Det var delar av de tyska soldaterna som den 6 april tvingade de Billnäska röda gardet att kapitulera i Kyrkslätt. Tyskarna fick senare Helsingfors röda garde att kapitulera i april 1918.

50 personer ur Billnäs röda garde hade också skickats till de hårda striderna i Tammerfors.

Arbetarbostäder i Billnäs


 

 

 

 

 

 

 

 

Det röda gardets minnesgrav i Hangö.