Om bloggaren

Jag heter Kjell Hanseklint, bor i Skellefteå, är svetsare och har arbetat fackligt politiskt sedan mitten av 1970-talet.

Fackligt har jag varit engagerad i Metall/IF Metall. Har bland annat varit klubbordförande i drygt 20 år.

Har varit sekreterare, kulturansvarig och redaktör för avdelningstidningar i stort sett hela tiden sedan jag valdes in i kjell_hanseklintavdelningsstyrelsen 1989. Har också varit webbansvarig, internationellt ansvarig, jämställdhets- och integrationsansvarig. Valde att sluta arbeta fackligt på avdelningsnivå i december 2009.

Partipolitiskt har jag varit aktiv i Vänsterpartiet, blev medlem i dåvarande vpk 1979. Har suttit i styrelsen och varit ordförande för V i Skellefteå, styrelseledamot och ordförande för Vänsterparitet i Västerbotten och suttit i partistyrelsen de sex första åren på 1990-talet.
Skellefteå kommunfullmäktige 1994-2014 (vice ordförande 2002-2010). Vice ordförande i kulturnämnden 1995 till i april 2011 då jag på grund av deltidsreglerna i a-kassan tvingades säga ifrån mig uppdraget.
Ledamot av Västerbottens läns landstings fullmäktige 2010 till våren 2016 då jag lämnade Vänsterpartiet och de parlamentariska uppdragen.

Foto, Argentinsk tango, litteratur, musik och fotboll är några av mina fritidsintressen.

Gift, två döttrar, fyra barnbarn.