«

»

feb 17

Därför min V-sorti

När medlemskapet i det parti som skulle vara ett verktyg i den socialistiska kampen istället suger energi från en socialists viktigaste uppgift, då är det dags att göra sorti efter 36 medlemsår i Vänsterpartiet.

Jag har därför idag postat avsägningar från mina parlamentariska uppdrag, d.v.s. landstingsfullmäktige, dess folkhögskolestyrelse, Regionfullmäktige och insynsplatsen i regionens kulturberedning. Jag har även skickat ett brev till Vänsterpartiet i Västerbotten där jag deklarerar att jag inte vill vara medlem i Vänsterpartiet längre.

 

Länge var jag förhållandevis tyst trots att jag redan hösten 2014 reagerade över hur den dåvarande V-distriktsstyrelsen (DS) använde sin nomineringsövermakt när de beslöt om nomineringar till de förtroendeuppdrag som blev resultat av partiets landstingsvalframgångar vid valet 2014.

Men när den, sedan våren 2015, nya DS i juni fortsatte med samma respektlöshet gentemot den valkonferens som hösten 2013 fastställde landstingslistorna, då fick jag nog. När DS till en vakant V-ersättarplats i landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd valde att nominera en som stod på den södra länslistans tionde plats framför den som valkonferensen placerat på den norra listans första plats då skrev jag en artikel till Vänsterpartiet i Västerbottens interntidning Alarm, en artikel som publicerades efter många om och men från DS sida.
Artikel med DS-svar återfinns på sidan 2-3 i Alarm nr. 3 2015.

 

Efter att jag hade skrivit mitt DS-genmäle som publicerades i Alarm nr. 5 2015 (utdrag) hade jag tänkt lägga denna diskussion bakom mig. Men distriktsstyrelsens beslut att publicera den förra vice disktriktordförandens förtalsartikel i samma nummer av Alarm leder till att jag lägger hela partiengagemanget bakom mig genom att lämna mina uppdrag och Vänsterpartiet.
Jag kan konstatera att ingen borgerlig publicist skulle ha publicerat förtalsartikeln utan att de gett de förtalade möjlighet att direkt bemöta smörjan.

Att göra det publicistiska val som DS gjort innebär att de sanktionerar förtal mot partimedlemmar som vill ha en förklaring till distriktsledningens, som jag tycker, märkliga beslut. Det var det som fick mig att besluta mig för att lämna partiet efter landstingsmötet 15-16 februari. Det meddelade jag DS i december.

 

Innan jag bemöter några av de befängdaste förtalspunkterna i den DS-sanktionerade förtalsartikeln ska jag säga några ord om huvudspörsmålen i min debattartikel.

På frågan om varför DS fortsätter att köra över valkonferensen 2013 har jag fått veta att distriktsstyrelsen har gjort ”noggranna överväganden”. Vilka dessa ”noggranna överväganden” är, det har intet redovisats trots att det är dessa överväganden som gör att DS, enligt min mening, överprövar de förtroenden som valkonferensen gav partikamrater när de fasställde landstingslistorna.

Det andra svaret som min artikel gett är att DS minsann kan partiets stadgar och följt dem. Problemet är att jag aldrig hävdat att de brutit mot stadgarna. Men en sak vet jag för egen del: de som härskar genom att ligga med näsan i stadgarna för att förvissa sig om att de härskar stadgeenligt, de människorna vill jag stoppa före de har fått så mycket makt att deras maktutövning påverkar medborgares livsvillkor.
Att det inte finns sjukdomsinsikt när det gäller nepotismen (gynnande av släkting) i Vänsterpartiet Västerbotten det gör mig riktigt rädd. Jag försökte i min första artikel göra DS uppmärksam på att de måste göra något åt nepotismen innan det går lika långt som i Vänsterpartiet Skellefteå där de tagit nepotismen till nya nivåer, en valberedningsmajoritet av egenintresse.
Jag vet att det i Vänsterpartiets centrala valberedning, liksom i de flesta valberedningar, inte hade varit möjligt att närvara vid ett valberedningsärendes behandling om ledamöter hade haft sådana familje- och egenintressen som varit vid handen i Vänsterpartiet Västerbottens och i Vänsterpartiet Skellefteås valberedningar.
Det skrämmer mig att Vänsterpartiet i Västerbottens distriktsstyrelse stoppar huvudet i sanden i den frågan.

 

Några reflektioner visavi den distriktsstyrelsesanktionerade förtalsartikeln.

”Kjell beskyller valberedning och ds för nepotism bl.a.”, skriver den förre vice DS-ordföranden.

Den som läser min artikel, ”Förklara er DS-ledamöter”, kan se att jag inte beskyller någon valberedning eller annan utan att jag vill att DS ska tag i nepotismen innan det går lika långt som i Vänsterpartiet Skellefteå.

 

”Det som har kommit till min kännedom nu är att Kjell själv har försökt påverka valberedning samt vissa ledamöter genom att påstå att vissa uppdrag ‘tjingade‘ till ett antal personer. En ledamot blev kontaktad av fler än Kjell där de försökte få hen att inte kandidera till specifika uppdrag”, skriver den distriktsstyrelsesanktionerade förtalsskribenten i Alarm nr. 5.

Jag har aldrig under mitt drygt fyrtioåriga fackliga politiska liv, vare sig fackligt-, politiskt- eller i andra föreningssammanhang, lagt mig i valberedningars arbete efter att nomineringsprocessen varit avslutad och till dess valberedningen presenterat sitt förslag.

Jag har dessutom inte kontaktat någon och uppmanat hen att inte kandidera till specifika uppdrag. Det skulle vara för mig främmande att försöka få någon att inte kandidera.
Jag kan tänka mig att det förtalet grundar sig från ett samtal där jag ville fråga hen om jag fick nominera hen till ett uppdrag. Hen sade då att andra skulle nominera hen till fler uppdrag. Jag sade då att jag till dessa platser skulle nominera utifrån valkonferensens prioriteringar när de gjorde listorna. Hur det kan tolkas som att jag försökt påverka hen att inte kandidera, det övergår mitt förstånd.

 

Den distriktsstyrelsesanktionerade förtalsskribenten påstår också att personer ”har avgått från sina uppdrag pga. de anklagelser som Kjell fortsätter att sprida.”

Vad jag vet så har en av Vänsterpartiet i Västerbottens valberedare avgått. Då min debattartikel inte kritiserar vare sig valberedning eller någon valberedningsledamot, så kan det knappast bero på min s.k. ”häxjakt”.

 

Förlåt
Till sist vill jag bara be de som kryssade in mig i landstingsfullmäktige om ursäkt för att det slutade så här. Ni gör dock ingen landstingspolitisk förlust. Ni får en mer landstingspolitiskt helhetssakkunnig ledamot istället för mig.