«

»

Nov 26

Kjellkoll före publicering tack

Jag hade tänkt vänta till nästa nummer av Vänsterpartiet i Västerbottens medlemstidning Alarm innan jag skulle skriva om distriktsstyrelsens nomineringspolitik gentemot toppnamnen på den norra och västra landstingslistan, listtoppnamn som en enig valkonferens (ombud för kommunorganisationerna i Västerbotten) fastställde.

Men denna VK-bloggare fick mig att ändra mig. Skribenten hade inte behövt ta till sådana brösttoner om distriktsstyrelsen hade lagt sig vinn om att svara på huvudfrågan i min artikel i Alarm: att i tidningen redovisa varför de personer som en enig valkonferens satte på första plats på landstingslistorna för norra och västra länet inte har distriktsstyrelsens förtroende att vara ledamöter i landstingsstyrelsen eller HSN?

Eftersom jag menar att Alarmnumret ovan inte ger svar på denna fråga försökte jag konkretisera spörsmålet med nedanstående genmäle, ett genmäle som. trots lång betänketid, vare sig publicerades eller på annat sätt besvarades i det senaste numret av Alarm.

Redovisa era noggranna överväganden
Distriktsstyrelsen (DS) skriver i sitt svar på min artikel i förra numret av Alarm att de försökt ”återspegla våra medlemmars åsikter” i sina utnämningar.

Enligt min mening har såväl förra som nuvarande DS i ringa grad tagit hänsyn till den demokratiskt sammankallade valkonferensens prioriteringar och beslut när DS beslutat om nomineringar till olika förtroendeuppdrag i Västerbottens läns landsting.

DS påstår i sitt svar att de gör ”noggranna överväganden” i sin utnämningspolitik. Trots det påståendet så finns i DS-svaret inte ens svar på huvudspörsmålet i min debattartikel: varför har DS i valet till en ersättarplats i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ratat förstanamnet på norra listan, den mest landstingspolitiskt helhetssakkunnige på den landstingsvalsedeln, till förmån för en kandidat som valkonferensen 2013 satte på den södra listans 14:e plats?

Med tanke på att det redan sitter två ordinarie V-ledamöter från den södra listan i HSN så måste det finnas mycket starka skäl till DS val. Redovisa dessa ”noggranna överväganden” istället för att försöka blanda bort korten med tugg om tonläget i min debattartikel. Om det hade gällt mitt första utkast till debattartikeln, då hade jag kanske förstått DS tonlägestugg. Men den artikeln har DS inte sett.

 

Lite källkritik om jag får be
VK-bloggaren skriver: ”Det har kommit till min kännedom nu att Kjell själv har försökt påverka valberedningen samt vissa ledamöter …”
Den/de som gett bloggaren den kännedomen, den/de ljuger. Jag har aldrig, – vare sig fackligt-, politiskt- eller i andra föreningssammanhang – lagt mig i valberedningars arbete efter att nomineringsprocessen varit avslutad och till dess valberedningen presenterat sitt förslag.

Jag har dessutom inte, som den initierade VK-bloggaren påstår, kontaktat någon och uppmanat hen att inte kandidera till specifika uppdrag. Den uppgiften är m.a.o också en lögn.

Att någon skulle avgått p.g.a. mina anklagelser känner jag inte till. Jag har inte anklagat någon utan bara krävt att distriktsstyrelsen i medlemstidningen förklarar varför varför de, enligt min mening, är så respektlösa visavi den valkonferens som fastställde landstingslistorna. Och så vitt jag vet har ingen distriktsledamot avgått p.g.a. denna min undran.

Då det vore för mig främmande att jag skulle sitta i en valberedning och bereda ett val till ett uppdrag till en styrelse eller ett parlamentariskt uppdrag som jag själv eller någon familjenära kandiderar till. Därför förstår jag helt enkelt inte VK-bloggarens anklagelser om nepotism visavi min person.

Vad jag begriper har min ståndpunkt varit den gängse även i den centrala valberedningen. Har någon i centrala valberedningen kandiderat till uppdrag i något av de val som de berett så har den valberedningsledamoten inte deltagit i valberedningens arbete i den beredningen. Detsamma har, så vitt jag vet, gällt om en familjemedlem eller nära släkting kandiderat.

Så har det inte varit i Vänsterpartiet Västerbotten och än mindre i Vänsterpartiet Skellefteå. Det var därför jag i min första artikel tyckte att distriktsstyrelsen skulle ta tag i nepotismen innan det gick så långt som i Skellefteå.

Det bästa sättet att bli av med mig är att blunda för och/eller försvara den kulturen. Jag skulle inte med mitt medlemskap bidra till att legitimera att sådana organisationer får så mycket makt att de kan påverka människors vardag.