«

»

jun 04

Gratis fördumningsjournalistik

books_pay

Om det hade funnits någon substans i notisens rubrik så skulle kvinnorna inom LO-yrken ha varit i närheten av att tjäna 44 procent mer än LO-männen, kvinnorna inom TCO-yrken varit i närheten av att tjäna tolv procent mer än TCO-männen, kvinnorna i SACO-yrken varit in närheten av att tjäna tre procent mer än SACO-männen, bourgeoisiens damer i närheten av att deklarera för högre inkomster än bourgeoisiens män och SD inte i närheten av riksdagsspärren.

Ifall vi tar hänsyn till hela populationen så förtäljer seriös statistik att den kapitalistiska politiska ekonomin ALDRIG, i sin hittillsvarande historia, belönat boklig bildning.

Anledningen till att jag rev ut notisen ovan var för att jag serveras ytterligare ett belägg för realismen i min tes att journalistikens bildningsambitioner är det första offret i vår strävan efter ”gratis”, i praktiken, fördumningsjournalistik.

kultur_klass_kon

Seriös statistik innan LO:s medlemsförbund delegerade arbetarklassens kulturkamp till ABF och lade ner LO:s, sedan 1983, återkommande rapport ”Kultur, klass och kön”. En delegering och en nedläggning som skedde i en tid när kulturklykorna får allt större genomslag i ekonomiska och sociala klyftor.