«

»

okt 18

Det röda Wien (1)

arkivhuset

Österrikes socialdemokratiska partis arkiv.

Den första dagen, som för den petige är den andra dagen, på Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskaps (AKS) resa i Det röda Wien, den dagen började med en busstur till Arbetarrörelsens arkiv och museum i Österrike och föreläsningar om arbetarrörelsens historia i Österrike. Arkivet är inrymt i det hus som byggdes för Sozialdemokratische Partei Österreich 1910. Här fanns också redaktion och tryckeri för deras tidning Arbeiterzeitung.

Först efter att Österrike utropats till republik 1918 fick det socialdemokratiska partiet något inflytande i landet. De hade egen majoritet i Wien från 1919 till 1934 när partiet förbjöds under  Austrofascismen (1934-1938) och efter den nazistiska annekteringen av Österrike 1938. Partiet var förbjudet till 1945.

Efter besöket på arkivet stod en stadsvandring på programmet, en stadsvandring som präglades av Wien under andra världskriget.

Måndagen avslutades på Café Central, ett cafe där många europeiska socialister och kommunister tagit en fika. Vi fick där en uppdatering om aktuell österrikisk politik.

 

Brev från Friedrich Engels till Victor Adler som var med och grundade det socialdemokratiska partiet 1889.

Brev från Friedrich Engels till Victor Adler som var med och grundade det socialdemokratiska partiet 1889.

Före oss har såväl Stalin, som Trotskij och många andra socialister och kommunister besökt detta styrelserum i det dåvarande socialdemokratiska partihögkvarteret i Wien.

Före oss har såväl Stalin, som Trotskij och många andra socialister och kommunister besökt detta styrelserum i det dåvarande socialdemokratiska partihögkvarteret i Wien.

 

 

 

 

 

Ett telegram skickat från Sveriges socialdemokratiska Vänsterparti fick vi se.

Ett telegram skickat från Sveriges socialdemokratiska Vänsterpartis ungdomsförbund fick vi se. Ett telegram som skickats med anledning av Friedrich Adlers, Victors sons, frigivning från det som började med en dödsdom för mord…

… telegrammets avsändare var bl.a. ”Sven-Lasse” Linderoth, Zäta Höglund och Fredrik Ström.

… telegrammets avsändare var bl.a. ”Sven-Lasse” Linderoth, Zäta Höglund och Fredrik Ström.

Lenin lär vara en av de få socialistiska/kommunistiska ledare som inte besökt Café Central i Wien under 1900-talets första decennier.

Lenin lär vara en av de få socialistiska/kommunistiska ledare som inte besökt Café Central i Wien under 1900-talets första decennier.