«

»

okt 19

Det röda Wien (2)

Sedan slutet av 1800-talet växte Wiens arbetarklass mycket. Det var inte bara i fabrikerna det var skiftgång, det blev också skiftgång till de sängar som arbetarklassen hade råd att hyra. Konsekvensen blev sjukdomar. Efter första världskriget och kejsardömets fall var bostadsbristen enorm i Wien.

De röda prickarna markerar var de olika mönsterbostadsområdena för 200 000 människor byggdes. Karl Marx Hof ligger uppe i den nordöstra delen av Wien.

De röda prickarna visar var de olika mönsterbostadsområdena för 200 000 människor byggdes. Karl Marx Hof ligger uppe i den nordöstra delen av Wien.

Det är bakgrunden till det sociala bostadsprogram som det röda styret i Wien (1919-1934) införde men som bröts med austrofascismen 1934.

Mellan 1926 och 1934 byggdes 65 000 lägenheter till 200 000 människor. I de mönsterbostadsområden som byggdes fanns det badhus, tvättstugor, daghem, affärer och hälsocentraler. De röda Wiens bostadspolitik finansierades genom att beskatta de rika och de rikas lyxkonsumtion.

I går tisdag studerade vi Det röda Wiens bostadspolitik. I ett av dessa bostadsområden, Karl Marx Hot, fick vi i går en grundlig genomgång av ett sådant bostadsområde. När det, 1933, var färdigt bodde cirka 5 000 invånare där. Idag bor cirka 3 500 människor i Karl Marx Hof.

Hemkommen till hotellet vid 21-tiden var det bara att ta tag i sortering av bilderna.

Karl Marx Hof

Karl Marx Hof.

3_karlmarxhof

Idag är de offentliga badhuset stängt, Ett museum som visar Det röda Wiens skol- och sociala politik har byggts där.

Bilden visar hur Kar Marx Hof byggdes. Idag är de offentliga badhuset stängt, Ett museum som visar Det röda Wiens skol- och sociala politik under det röda styret har byggts där.

5_modell_karlmarxhof

Karl Marx Hof.

Borgmästaren Karl Seitz Hof var ett annat bostadsområde som byggdes 1926´1933…

Den legendariska borgmästaren Karl Seitz fick ge namn åt ett  annat bostadsområde som byggdes 1926´1933.

Trots att alla bostadsområden byggdes under samma tid ser de inte likadana ut.

Trots att alla bostadsområden byggdes under samma tid ser de inte likadana ut.

Dag Hammarskölds Hof byggdes inte under Det röda Wien-tiden.

Dag Hammarskölds Hof byggdes inte under Det röda Wien-tiden.

Två, i Tyskland, mördade socialister har fått ge namn åt gator i ett av bostadsområdena vi besökte.

Två mördade socialister, i Tyskland 1919, har fått ge namn åt gator i ett av bostadsområdena vi besökte.