«

»

okt 12

Resa i det röda Viborg och S:t Petersburg (3)

AKS-resan i det ryska revolutionsåret 1917 fotspår började vi gårdagen med att besöka Oktoberrevolutionens museum som idag har det mer tråkiga namnet, Museet för politisk historia. Museet som grundades 1919 fanns från början i Vinterpalatset flyttades till två f.d. adelshus. Efter 1996 fick museet uppgiften att skildra Rysslands hela politiska historia.

Lenin talar på Bolsjevikernas möte i den sal som ballerinan Mathilde Kschessinskaya huserat i till februarirevolutionen.

Det hus som museet nu ligger i blev bolsjevikerna kontor efter februarirevolutionen 1917. I det rum som prima ballerinan sitt I ett av de rum där prima ballerinan Mathilde Kschessinskaya förfogade över hade Bolsjevikerna sina möten efter februarirevolutionen. Lenins och övriga Bolsjevikledares kontor fanns i samma hus. Se fler bilder nedan.

Efter besöket på, det som under Sovjettiden hade varit, Oktoberrevolutionsmuseet blev det ombordstigning på den 127 meter långa pansarkryssaren Aurora. Från Aurora gavs den 24 oktober (i Sverige 8 november) signal om att starta oktoberrevolutionen genom att avlossa ett löst skott från kanonen i fören. Efter det

Från denna kanon på pansarkryssaren Aurora kom startskottet för oktoberrevolutionen 1917 i Ryssland.var gjort gick många av de 450 sjömännen iland och deltog i revolutionsstriderna.

var gjort gick matroserna på pansarkryssaren i land och deltog i maktövertagandet. Det innebar bland annat att i något av de över tusen rummen i Vinterpalatset försöka hitta den provisoriska regering, som gömde sig där och som suttit vid makten sedan februarirevolutionen, och tillfångata dem. Det lyckades hitta regeringen i den Vita matsalen, dock inte premiärministern, Aleksandr Kerenskij, som lyckats fly.

Eftermiddagen igår tillbringade AKS-resenärerna i Vinterpalatsen som nu huserar Eremitaget, ett av världens främsta konstmuseer.

Måste säga att jag hade svårt att njuta av glansen. Jag blev mest förbannad. Ty den tanke som kom i mitt huvud under de timmar som vi vandrade i Eremitaget var: att den frossande tsararistokratin inte fattade att deras leverne skulle leda till deras undergång, det är inte så konstigt. Men det måste ju ha funnits skrån under tsararistokratin som, även om de också fick skärvor av glansen, borde ha insett att det arbetande folket skulle göra revolt mot det absurda levernet bland de rika i Ryssland.

Bilder från revolutionsmuseidagen

Där halva den svenska grupp, som i oktober 2017 reser i spåren efter det ryska revolutionsåret 1917, sitter, där smidde bolsjevikernas ledning, efter februarirevolutionen 1917, planer för att fullfölja med en social rysk revolution i oktober…

… och när Lenin inte satt på möte, så kunde det vara kontorsarbete…

… om han inte var ute på balkongen…

… för att agitera.

Pansarkryssaren Aurora, sjösatt 1900, avlossade det kanonskott som signalerade starten för oktoberrevolutionen 1917.

I Vita matsalen i Vinterpalatset försökte februarirevolutionens provisoriska regering gömma sig för bolsjevikerna…

… men hittades och tillfångatogs kl 02.10 den 25 oktober.

Cirka tre miljoner människor per år besöker Eremitaget, ett av världens största konstmuseer huserar i Vinterpalatset som är ett av arven efter tsartidens vansinne.