«

»

jul 02

V-ledning med huvud i sanden

Söndagen den 7 juni, fyra dagar efter att distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Västerbotten visat ytterligas ett prov på sin märkliga utnämningspolitik, skickade jag en debattartikel till vår interntidning Alarm.

Trots att det gått nästan en månad har jag bara fått veta att det är tveksamt om artikeln överhuvudtaget kommer att publiceras i Alarm. I förrgår meddelade jag att jag senast i går kväll ville veta om artikeln kommer att publiceras eller inte.

Fick ett meddelande om att frågan om publicering skulle behandlas först i mitten av augusti och att distriktsstyrelsen skulle fatta beslut om eventuell publicering!!!!

Eftersom distriktsledningen väljer att sticka huvudet i sanden och hoppas att det ska hinna växa mossa på artikeln så väljer jag att publicera artikeln nedan.

 

Förklara er DS-ledamöter
När jag ser hur såväl den förra som den nya distriktsstyrelsen (DS) hanterar nomineringar till nämnder och styrelser till landstingsuppdrag skattar jag mig lycklig över att valkonferensen 2013 tog sig friheten att bestämma vem som skulle vara vår landstingsrådskandidat.

Tyvärr hade jag i min enfald trott att personer som valkonferensen topplacerat på de tre landstingsvalsedlarna skulle ha ”förstatjing” till eventuella platser i landstingsstyrelse och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) eller till sina prioriteringar. Hade jag vetat det jag sett hittills så hade jag krävt att valkonferensen skulle fattat fler beslut som förhindrat DS att köra över valkonferensens beslut i den omfattning som nu skett sedan valet 2014.

Enligt min mening har förstanamnet på norra och västra landstingslistan samt andranamnet på södra listan blivit mest illa behandlade av DS. Att distriktet väljer att slänga bort kompetensen från andranamnet på södra listan kan förklaras med den närmast religiösa fanatismen omkring partiskatten. Men vad ligger bakom att DS inte har förtroende för förstanamnen på norra respektive västra landstingslistan? Mången var närvarande men sa ju inget på valkonferensen.

Den senaste DS-hanteringen av fyllnadsnomineringar, menar jag, har passerat en gräns. Medlemmarna måste få veta.

Det övergår mitt förstånd att förstanamnet på landstingslistan för norra länet inte har DS förtroende att vare sig sitta i landstingsstyrelsen eller HSN.

Att den som, enligt min mening, är mest landstingspolitiskt helhetssakkunnig på norra listan ratas till en ersättarplats i HSN till förmån för en kandidat som valkonferensen 2013 satte på södra listans fjortonde (14:e) plats, det tarvar en DS-förklaring.

Därför tycker jag att DS ska vara så rakryggade att de i detta forum vågar redovisa varför de personer som en enig valkonferens satte på första plats på landstingslistorna för norra och västra länet inte har distriktsstyrelsens förtroende att vara ledamöter i landstingsstyrelsen eller HSN.

När jag blivit varse om hur den senaste nomineringen till vakanta landstingsuppdrag gått till i distriktet vill jag råda DS att ta tag i nepotismen i V-distriktet innan det går lika långt som i Vänsterpartiet Skellefteå. Där borde åtminstone två av tre ledamöter i valberedningen insett att de inte skulle deltagit i beredningen av kommunfullmäktigelistan och senare beredning av uppdrag i nämnder och styrelser.

Vid den senaste beredningen av nomineringar till vakanta landstingsuppdrag borde – enligt det jag i mitt 40-åriga fackliga politiska arbete lärt om jäv och delikatessjäv – åtminstone en ur valberedningen och en ur distriktsstyrelsen lämnat rummet under behandlingen av nomineringen till HSN-ersättare.